dijous, 29 de novembre de 2018

COOPERATIVE WORK, KITE


Els alumnes de primer fa uns dies varen fer treball cooperatiu realitzant una activitat manual que enllaça amb la unitat 2, objectes. La realització de un cometa!! Esperem que hagin gaudit i estiguin aprenent molt de vocabulari i sobretot, que aprenguin a treballar en grup i cooperativament.First grade students  have done cooperative work doing a manual activity that provides access to the unit 2, called objects.. The realization of a kite! We hope they have been enjoyed it and been learning a lot of vocabulary and most of all, they learn to work in a group and together.


Pròximament publicarem el resultat ja que encara estem realitzant l'activitat

We will soon publish the result as we are still doing the activity.

COOPERATIVE WORK, PRESCHOOL, PIZZA AND LEGOEls alumnes d'infantil van treballar formes amb l'activitat final de fer una còpia d'una pizza. Utilitzant el vocabulari après així: quadrat, triangle i cercle. A més, en una altre ocasió, varem treballar els conceptes, alt i baix

Preschoolers worked shapes with the final activity of making a copy of a pizza. Using the learned vocabulary thus: square, triangle and circle. In addition, we worked "tall and short". 


Podeu fer altres formes amb ella i així repassar el vocabulari! 

You can do other forms with them and thus review the vocabulary!

UUUUH HALLOWEEN!


Hola can missers! Els alumnes de primer ja coneixen la cançó a la perfecció! A més, aquesta unitat ha estat un èxit han fet un repàs de l’any passat i enguany els alumnes han après moltes parts del cos humà. També, dir, que han fet unes manualitats de Halloween molt divertides i fan molta por, destacant la originalitat de cadascú.
Hi can missers! First grade students already know the song perfectly! In addition, this unit has been a success. They have made a review of the last year and, this year students have learned many parts of the human body. Also, they have done some scary and fun Halloween crafts, emphasizing the originality of each one.ENLLAÇ PER CANTAR LA CANÇÓ


LET'S GO FISHING!


Benvinguts de nou! Els alumnes de 4 anys  hem practicat el colors a través d’un joc “Els pescadors de colors”. Hem de dir que els alumnes s’ho han passat molt bé jugant i repassant alguns colors i aprenent alguns colors nous. Ens veiem a la següent publicació!Welcome again! The students of 4 years  have practiced the colors through a game named "the colors". We must say that the students have enjoyed  playing and reviewing some colors and they have learnt some new colors. See you soon!


If you want to play with them with it or modify it a bit we encourage you to do so because they like it a lot!Si voleu jugar amb ells a aquest joc o modificar-lo una mica us animem a fer-ho ja que els hi agrada molt!

If you want to play with them with it or modify it a bit we encourage you to do so because they like it a lot!

diumenge, 18 de novembre de 2018

COOPERATIVE LEARNING IN OUR ENGLISH LESSONS!

Before starting unit 2, we wanted to know how many parts of the body we could remember. So, 4th graders used one of the cooperative learning techniques called “Foli giratori”, in which each member of the group had the chance of writing as many words as he/she remembered. We realized that working in groups we could write a lot of parts of the body like: head, shoulders, knee, legs, arm, nose, among many others!


Abans de començar la unitat 2, volíem saber quantes parts del cos podíem recordar. Així que els alumnes de quart vàrem utilitzar l’estructura d'aprenentatge cooperatiu anomenada “Foli giratori”, en la qual cada membre del grup tenia l’oportunitat d’escriure totes les paraules que recordava. Ens vàrem adonar que treballant en grup podíem recordar moltes més!


HALLOWEEN DECORATION

Here you are some pictures in which you can see our Halloween decoration. Primary students and English teachers decorated the corridor. 
Aquí teniu algunes fotografies on podeu veure la nostra decoració per Halloween. Els alumnes de primària i els mestres d'anglès decoràrem el passadís.
WHAT'S THE WEATHER LIKE TODAY?

Last week the 2nd grade students played in pairs with the game called “Snakes and ladders” in order to practise the speaking skill. They learnt the grammar structure:
- What’s the weather like today?
- It’s sunny.
- It’s cloudy.
- It’s rainy.
- It’s snowy.
- It’s windy.

La setmana passada els alumnes de segon jugàrem en parelles a un joc anomenat “Serps i escales” per tal de practicar l’expressió oral. 

Vàrem aprendre l’estructura gramatical: Quin temps fa avui?